Moet een offerte altijd de inbegrepen werkzaamheden omschrijven?

Een betrouwbare verhuisofferte omschrijft altijd de wel en niet inbegrepen werkzaamheden en diensten. Vergelijk heel goed de specifiek omschreven werkzaamheden, alsmede de kosten van derden, zoals b.v. havenkosten in land van bestemming (ook wel omschreven als Terminal Handling Charges of THC) en vraag de verhuizer om een toelichting als het niet duidelijk is.

Let op: staan ook de niet inbegrepen kosten duidelijk vermeld?

Is het belangrijk dat ik een verhuizer kies die alle werkzaamheden zelf uitvoert?

Veel verhuizers maken gebruik van tussenpersonen die bijvoorbeeld voor hen de vracht en de afleverwerkzaamheden in het land van bestemming regelen.

Deze extra schakel vermindert de betrokkenheid van de verhuizer in het gehele proces en zal eerder bijdragen tot misverstanden en afwijkingen op afspraken. De tussenpersoon heeft ook minder belang bij een snelle en korte verscheping en zal vaak de voor hem voordeligste mogelijkheden kiezen.

Is mijn inboedel tijdens de verhuizing automatisch verzekerd?

Voor binnenlandse verhuizingen, bieden de Erkende Verhuizers het garantiecertificaat, met een all-risk dekking tot maximaal € 100.000,-. Voor een stuk extra zekerheid en meerwaarde wordt ook vaak een extra verzekering aangeboden.

Voor een internationale verhuizing is dit garantiecertificaat niet van toepassing en kunt u nooit een beroep doen op de aansprakelijkheid van een verhuizer. Een betrouwbare internationale verhuizer biedt u, naast de normale WA dekking, altijd een all-risk verzekering aan, op basis van een premie over de door u opgegeven waarde.

Kijk ook goed naar de condities van de verzekering – zijn er meerdere premies met aanvullingen, is het doortransport inbegrepen of geldt ook hier een andere premie.

Hoe selecteer ik een deskundige internationaal verhuisbedrijf?

Maakt de aanbieder deel uit van een netwerk en is de aanbieder gecertificeerd?

Lidmaatschap is een internationale erkenning en bevestigt dat de aanbieder ervaring heeft met internationale verhuizingen.

Het lidmaatschap is gekoppeld aan de kwaliteitsborging, wat een extra garantie voor u als klant betekent. Een Erkende Verhuizer biedt een uitstekende nationale service maar internationaal heeft deze erkenning geen enkele waarde.

Wat is gunstiger, moet ik een totaalprijs of een prijs per kubieke meter aanvragen?

Hier zijn een aantal mogelijkheden:

– Een Vaste of Totaalprijs. Dit is voor u de meeste betrouwbare aanbieding – de verhuizer neemt in dit geval de verantwoording voor en ook het risico´s van eventuele afwijkingen in zijn schatting en op de gezamenlijk vastgelegde afspraken.

– Een prijs per kubieke meter. In dit geval is het geschatte volume van belang. Het laagst geschatte volume betekent niet altijd de goedkoopste aanbieder want het uiteindelijke verhuisde volume wordt toch altijd berekend.

– Let er goed op dat het geschatte volume in lijn ligt met andere aanbiedingen en dat een verhuizer die laag inzet later altijd nog een hoog volume kan en zal afrekenen.

– Een prijs per 100 lbs. Hiervoor geldt hetzelfde als bij het volume, met als afwijking dat de verhuizer een weegcertificaat zal dienen te overleggen. Dit biedt echter geen enkele zekerheid, aangezien er veel typen certificaten worden `geproduceerd`.

Pin It on Pinterest

Share This